Nyhetsoversikt

Skolebarn på vei til skolen

Innskriving av nye 1. klassinger

Skjema for innskriving av elever som skal begynne på skolene i Lunner høsten 2017 finnes på kommunens hjemmeside under skole.  Der ligger også annen informasjon om innskriving og skolestart. Frist for levering til skolene er i løpet av uke 10.

Les mer..
naf_veibok

Hva skal stå i NAF Veibok om kommunen vår?

Neste utgave av NAF Veibok skal ut januar 2018 og den skal inneholde oppdatert informasjon om Lunner kommune. Nedenfor kan du lese teksten fra forrige utgave. Har du innspill, tips og kommentarer til hva som bør være med i neste utgave av veiboka? Send e-post til oled@lunner.kommune.no innen fredag 3. februar.

Les mer..
minsak.no

minsak.no - Har du en sak du ønsker å melde inn til kommunen?

Har du en sak du mener vil gjøre Lunner kommune bedre? minsak.no gjør det mulig for deg som innbygger å foreslå saker og samle underskrifter.

Les mer..
Ikon_web

Er du opptatt av energi- og klimaspørsmål? Kom med dine innspill!

Lunner kommune skal i samarbeid med Gran og Jevnaker kommuner utarbeide en felles regional plan for energi og klima. I den forbindelse inviterer vi til temamøter hvor vi ønsker å få innspill på hvordan hadelandsregionen kan bidra til handling, nødvendig klimareduksjon og tilrettelegge for god regional utvikling.

Alle er velkomne til å delta. Det vil bli foredrag, gruppesamtaler og enkel bevertning. Påmelding til kristin.molstad@gran.kommune.no.

 

Les mer..
Viubråtan

Frist for å sende inn merknader er 10. mars 2017 - sendes til: Pir II Oslo AS

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Viubråtan på Harestua inkludert høring av forslag til planprogram

Gå på ski

Envegskjøring i Vestbygdvegen

På grunn av flotte skiforhold i Mylla området er det stor trafikk i helgene. Lunner kommune vil derfor envegs regulere kommunal veg 1026 Vestbygdvegen fra Thomasgjerde (Harestua) til Sliperiet (Mylla). Dette vil gjelde fra førstkommende lørdag kl. 09.00 til søndag kl 20.00.

Les mer..
Kurs

Norsk for nybegynnere - kveldskurs

Gran og Lunner voksenopplæring vil tilby kveldskurs i norsk for nybegynnere. Oppstart tirsdag 7. mars 2017 kl. 17.30 i Hadelandsveien 2195 på Roa. Kurset varer i 10-uker med undervisning tirsdag og torsdag fra kl 17.30 - 21.00. Fri i uke 15 (påskeferie).

Les mer..
vårs

HAR DU BARN I ALDEREN 2 TIL 6 ÅR?

VÅRS

VÅRS-kurset mars 2017 er nå fulltegnet (24.01.17).

Opplever du noen ganger å stå fast i påkledningssituasjonen?
Blir du utfordret av barn som vil «klare selv»?

Helsestasjonen har GRATIS temakvelder
med fokus på gode beskjeder, ros og oppmuntring,
positiv involvering og lek, empati, grensesetting.

Les mer..
Bente H. Svenbalrud

Onsdag 11. januar starter vi opp. Tema er: Sjeleliv. Dialog om åndelighet.

Filosofiske undringstimer fortsetter i 2017 på Biblioteket Roa.

Dialogisk praktiker og filosof, Bente Holm Svenbalrud, inviterer til felles undring over utvalgte tema. Det kreves ingen forkunnskaper, og dialogene er åpne for alle.
Pris kr. 250,- pr. person pr. gang.
Starter kl. 18.30.
Velkommen!
 

Les mer