Nyhetsoversikt

Penger

«Overskudd» i Lunner kommune i 2016

Lunner kommune avlegger sitt årsregnskap med et netto driftsresultat på 23,6 mill. kroner (3,5 %). Regnskapsmessig mindreforbruk («overskudd») var på 13,5 mill. kroner.

Les mer..
Ingressbilde Sørenga[1]

Kunngjøring av utbyggingsavtale Sørenga

Kommunestyret godkjente 15. desember 2016 sak 154/16 utbyggingsavtale mellom Gusterud Bygg AS og Lunner kommune. Avtalen skal sikre realisering av reguleringsplan Sørenga.

Les mer..
Tre blide karer

Pårørendeskole - kursprogram og påmelding

Pårørendeskole er et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom. Kursprogram og påmelding finner du her.

Les mer..
Glade barn sklir på sklie

Vi gratulerer Småtjern naturbarnehage med Forskerfrøprisen 2016!

Småtjern naturbarnehage vant med sitt båtprosjekt, der ett barns spørsmål og pågangsmot førte til bygging av flere båter. Dette ble gjort gjennom å hogge trær og hule de ut til en båt. Småtjern naturbarnehage er første barnehage som vinner for andre gang. I 2012 vant de med prosjektet «Fra gråstein til gull».

Les mer..
Bente H. Svenbalrud

Tema onsdag 8. februar: I rettferdighetens navn... Dialog om rettferdighet.

Filosofisk undringstime på Biblioteket Roa.

Dialogisk praktiker og filosof, Bente Holm Svenbalrud, inviterer til felles undring over utvalgte tema. Det kreves ingen forkunnskaper, og dialogene er åpne for alle.
Pris kr. 250,- pr. person pr. gang.
Starter kl. 18.30.
Velkommen!
 

Les mer
naf_veibok

Hva skal stå i NAF Veibok om kommunen vår?

Neste utgave av NAF Veibok skal ut januar 2018 og den skal inneholde oppdatert informasjon om Lunner kommune. Nedenfor kan du lese teksten fra forrige utgave. Har du innspill, tips og kommentarer til hva som bør være med i neste utgave av veiboka? Send e-post til oled@lunner.kommune.no innen fredag 3. februar.

Les mer..
minsak.no

minsak.no - Har du en sak du ønsker å melde inn til kommunen?

Har du en sak du mener vil gjøre Lunner kommune bedre? minsak.no gjør det mulig for deg som innbygger å foreslå saker og samle underskrifter.

Les mer..
Ikon_web

Er du opptatt av energi- og klimaspørsmål? Kom med dine innspill!

Lunner kommune skal i samarbeid med Gran og Jevnaker kommuner utarbeide en felles regional plan for energi og klima. I den forbindelse inviterer vi til temamøter hvor vi ønsker å få innspill på hvordan hadelandsregionen kan bidra til handling, nødvendig klimareduksjon og tilrettelegge for god regional utvikling.

Alle er velkomne til å delta. Det vil bli foredrag, gruppesamtaler og enkel bevertning. Påmelding til kristin.molstad@gran.kommune.no.

 

Les mer..
Kurs

Norsk for nybegynnere - kveldskurs

Gran og Lunner voksenopplæring vil tilby kveldskurs i norsk for nybegynnere. Oppstart tirsdag 7. mars 2017 kl. 17.30 i Hadelandsveien 2195 på Roa. Kurset varer i 10-uker med undervisning tirsdag og torsdag fra kl 17.30 - 21.00. Fri i uke 15 (påskeferie).

Les mer..
vårs

HAR DU BARN I ALDEREN 2 TIL 6 ÅR?

VÅRS

VÅRS-kurset mars 2017 er nå fulltegnet (24.01.17).

Opplever du noen ganger å stå fast i påkledningssituasjonen?
Blir du utfordret av barn som vil «klare selv»?

Helsestasjonen har GRATIS temakvelder
med fokus på gode beskjeder, ros og oppmuntring,
positiv involvering og lek, empati, grensesetting.

Les mer..