Nyhetsoversikt

§§-tegn

Høring

Forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 02.februar 2017 å legge forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune på høring.

Les mer..
Fornøyde ungdommer

Trenger du nasjonal prøve i norsk eller samfunnskunnskap?

Trenger du prøver i norsk, samfunnskunnskap, eller en statsborgerskapsprøve? Da må du henvende deg til Gran og Lunner voksenopplæring på e-post: mab@lunner.kommune.no , eller besøke oss i Hadelandsveien 2195 på Roa. Kontoret er åpent fra 08.00 til 15.30 på hverdager. Telefonnr. 61 32 43 65.

Les mer..
tømmerbil

Innføres mandag 27. mars kl. 07.00

Aksellastrestriksjoner 2017

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7 innføres det fra mandag 27. mars kl. 07.00 aksellastrestriksjoner på kommunale veger. Se vegliste for teleløsningen.

Les mer..
Gå på ski

Envegskjøring i Vestbygdvegen opphevet

Envegskjøring i Vestbygdvegen er nå opphevet.

Les mer..
Lus

Sjekk barna for lus nå!

TID FOR DUGNAD MOT LUSA!

Folkehelseinstituttet  oppfordrer foreldre til å foreta lusesjekken helgen 11.-12. mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.

Les mer..
Bilde eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2017 - offentlig ettersyn

Eiendomsskattelistene for 2017 legges nå til offentlig ettersyn. Lista inneholder adresse, matrikkel-enhet, takst, skattegrunnlag og beregnet skatt. Frist for klage er satt til 14.april 2017

Les mer..
tegning glad jente

Søknadsfrist: 1. mars 2017

Barnehageopptak for barnehageåret 2017/2018

Søknadsfrist: 1. mars 2017
Opptaksmøte: 9. mars 2017
Uke 11: Tilbud om plass barnehageåret 2017/18 sendes ut

Les mer..
Penger

«Overskudd» i Lunner kommune i 2016

Lunner kommune avlegger sitt årsregnskap med et netto driftsresultat på 23,6 mill. kroner (3,5 %). Regnskapsmessig mindreforbruk («overskudd») var på 13,5 mill. kroner.

Les mer..
Tre blide karer

Pårørendeskole - kursprogram og påmelding

Pårørendeskole er et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom. Kursprogram og påmelding finner du her.

Les mer..