Byggesak

Byggesakstjenestene leveres av tjenestested Areal og Samfunn. Vi behandler alle typer byggesaker og fører tilsyn med at plan- og bygningsloven følges i kommunen. Tjenesten utføres etter selvkostprinsippet.

Mann som snekrer på lite bygg

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Til venstre finner du stikkord med lenker til veiledningssider.

Har du behov for å snakke med oss på rådhuset, anbefaler vi at du gjør en timeavtale slik at du er sikker på at du får snakket med rett person. Kontaktinfo til oss finne du til høyre.

Lenker til aktuelle lover og forskrifter som brukes i byggesaksbehandling:

Plan- og bygningsloven (PBL)
Byggesaksforskriften (SAK)
Byggteknisk forskrift (TEK)