Ingressbilde Sørenga[1]

Kunngjøring av utbyggingsavtale Sørenga

Kommunestyret godkjente 15. desember 2016 sak 154/16 utbyggingsavtale mellom Gusterud Bygg AS og Lunner kommune. Avtalen skal sikre realisering av reguleringsplan Sørenga.

Les mer..
Lunner pukkverk (1)

Frist for merknader er 25. februar 2017. Merknader sendes til Lunner kommune

Utvidelse av Lunner pukkverk - offentlig ettersyn - Frist for merknader forlenget til 25. februar 2017

Kildal omsorgssenter 2

Firmaet OLA ROALD AS Arkitektur regulerer på vegne av Roa Omsorgsboliger AS

Kildal Omsorgssenter - varsel om oppstart av detaljregulering - frist for innspill er 26. desember 2016

Norstrandkollen

Utbyggingsavtaler Nordstrandkollen Skidestinasjon

Kommunestyret har godkjent utbyggingsavtalene som er inngått for å gjennomføre reguleringsplanen for Nordstrandkollen Skidestinasjon.

Les mer..

Alminnelig ettersyn - meddommere til tingretten, jordskifteretten og lagretten.

Enhver som har noe imot forslagene må melde fra til Lunner kommune innen 6.juni

post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa

Les mer..