Penger

Søknadsfrist 1. mars 2017

Kulturmidler 2017

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet kan søke om ordinært driftstilskudd for 2017.

Gjeldende søknadsskjema og retningslinjer er sendt registrerte lag og foreninger i både Gran og Lunner. 

Her finner du søknadsskjemaene for allmenn kultur/barn og unge, idrettslag/foreninger og dans/kor/musikk/teater.

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Gran kommune, tlf. 61 33 84 00 eller Lunner kommune, tlf. 61 32 40 00.

Søknad med nødvendige vedlegg sendes postmottak@gran.kommune.no eller Kulturkontoret for Lunner og Gran, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Søknadsfrist er 1. mars 2017.