Ingressbilde Sørenga[1]

Kunngjøring av utbyggingsavtale Sørenga

Kommunestyret godkjente 15. desember 2016 sak 154/16 utbyggingsavtale mellom Gusterud Bygg AS og Lunner kommune. Avtalen skal sikre realisering av reguleringsplan Sørenga.

Du kan lese den signerte utbyggingsavtalen her.

Med dette er utbyggingsavtalen kunngjort i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 17 - 4.