Nyhetsoversikt

SMS vannmåleravlesning

Vannmåleravlesning med SMS

Lunner kommune tar i bruk en ny metode for å lese av vannmålere med SMS. Det vil bli sendt ut SMS til de innbyggerne som vi har registrert mobilnummer på eller ved at mobilnummeret er registrert i offentlige registre.

Les mer..
Slukkeplan - Det digitale radioskiftet

Er du klar for det digitale radioskiftet?

Radioskiftet nærmer seg med stormskritt. Vet du hvilke radiokanaler som blir heldigitale og når radioskiftet skjer der du bor?

Les mer..
Budsjett 2017

Høringsfrist: 14.12.2016

Offentlig ettersyn økonomiplan og årsbudsjett 2017

Formannskapets innstilling til Kommunestyret i saken om Handlingsprogram/Økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 er nå til offentlig ettersyn.

Les mer..
Kildal

Folkemøte 30.11.16

Fremtidens Roa

40 personer deltok i det andre og siste folkemøte i arbeidet med stedsanalysen for Roa. Det ble gitt svært gode tilbakemeldinger til arbeidet som er gjort så langt. Presentasjonen kan du laste ned her.

Les mer..
Ohren-Snålen 3

Kommunestyret vedtok 17. november reguleringsplanen for Ohren-Snålen 3

Hytteplan vest i Mylla vedtatt - 19 nye høystandard hyttetomter

Verge - Hender

Seminar - Vergemål og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming

Lunner kommune og vergemålsavdelingen, fylkesmannen i Oppland inviterer til et kort seminar.

Målet er å få økt fokus på reell selvbestemmelse og brukermedvirkning for personer med utviklingshemming, både på system- og individnivå.

Seminaret har også som mål å bidra til hvordan vi (verger og ansatte) sammen kan bidra til at målet om reell selvbestemmelse og brukermedvirkning nås på en bedre måte.

Les mer..
IMG_3045

Gode innspill fra ungdommen

Under mandagens møte 14. november var stedesutvikling for Roa på agendaen i Lunner ungdomsråd. Det kom inn mange gode og interessante innspill.

Les mer..
Kildal omsorgssenter 2

Firmaet OLA ROALD AS Arkitektur regulerer på vegne av Roa Omsorgsboliger AS

Kildal Omsorgssenter - varsel om oppstart av detaljregulering - frist for innspill er 26. desember 2016

Kryss E16 mot Kalvsjø

ca. 10. november til 15. desember 2016

Veglys E16 mot Kalvsjø

Statens vegvesen skal sette opp veglys i kryss E16/mot Kalvsjø og i den forbindelse vil det bli noe redusert framkommelighet på ca. 50 – 70 m på gangvegen fram til trafostasjonen.   

Arbeidet  skal utføres i tidsrommet ca. 10. november til 15. desember 2016.

Les mer..
Gruaundergangen

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplanen i møtet 20. oktober 2016

Utbedring av Gruaundergangen - vedtatt reguleringsplan