Nyhetsoversikt

fortau Kalvsjø dagligvare

Merknadsfrist 31. oktober 2014 - Åpent møte i Lunner Rådhus 2. oktober kl. 19.

Fortau fra Kalvsjø dagligvare til Oppenvegen. Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Tariff 2014

To saker som er viktige for budsjett 2015-2018 legges nå ut på høring

Etter Formannskapets plan og strategidager legges nå to saker som er viktige for budsjett 2015-2018 for Lunner kommune ut på høring

Les mer..
Vårs kurs

Påmeldingsfrist 26.09.14

Nytt foreldrekurs

Kommunikasjon og lek, familieråd, tilsyn, gode beskjeder, grensesetting, empati, stressmestring, ros og oppmuntring


Kurset er for foresatte med barn i alder 2 – 6 år.

Det blir 5 kurs kvelder. Vi starter tirsdag 07. oktober kl. 18.00.

Les mer..
Ballonger og confetti

20-års jubileum for dagsenteret

Onsdag den 24. september feirer vi 20 års jubileum for dagsenteret til psykisk helse på Bergosenteret.

Les mer..
Varsling på SMS

Varsling på sms eller telefon

Lunner kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling  (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann.  Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Les mer..
Livsmestring bilde

Seminar starter på Biblioteket, Roa mandag 29. september kl. 18.30.

Livsmestring - De rasjonelle følelsene

Eiling Høgmann Dehli og Bente Holm Svenbalrud inviterer til dialog og refleksjon rundt livsmestring og følelser. Seminaret er  åpent for alle, og vil foregå annenhver mandagskveld tilsammen 6 ganger. Pris: Tilsammen kr.1.200,- ved påmelding til diotimaas@gmail.com, eller kr.250,- pr. kveld ved drop-in.

Temaene som i utgangspunktet er valgt for de ulike kveldene, kan du se på denne plakaten.
I pressemeldingen deres kan du lese litt mer om hvorfor damene er opptatt av å fremme dialogen som samtaleform.

Fortau og busslomme ved Flekkbyen

Trafikksikringstiltak utføres

Det er bygd fortau og busslomme ved Flekkbyen på Kalvsjø og det er påbegynt arbeid med å bygge fortau langs Oppdalslinna på en strekning ved Frøystad som har manglet fortau. Bildet over viser tiltaket ved Flekkbyen.

Les mer..
Kjørven nedre Bilde_1_100

4 nye tomter i Hagagutua på Lunner

Vedtatt detaljregulering - Del av Kjørven nedre

Barn samlet i lesestund

Tilskudd til prosjektet "oppfølging av søsken til barn med funksjonsnedsettelse"

Lunner kommune har mottatt tilskudd fra helsedirektoratet til prosjektet "oppfølging av søsken til barn med funksjonsnedsettelse"

Les mer..
Studenter

Søknadsfrist 20.10.2014

Søknad om stipend

Vi minner om at frist for å søke stipend fra Pay og Ballangruds legat er 20.10.14.

Stipend kan gis til ungdom bosatt i Lunner som tar utdanning utover videregående skole.

Les mer..