Nyhetsoversikt

Til minne om tidligere ordfører Harald Nessjøen født 13.03.1942 død 21.10.2014

Til minne om tidligere ordfører i Lunner kommune Harald Nessjøen

Tidligere ordfører i perioden 1991 - 2007 i Lunner kommune, Harald Nessjøen, gikk bort 21.10.2014. Du kan lese mer på denne linken i avisen Hadeland.

Les mer..
Varsling på SMS

Varsling på sms eller telefon

Lunner kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling  (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann.  Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Les mer..
Bøssebærere

TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp

Vil du være med som bøssebærer i Lunner søndag 19. oktober, meld deg på her: http://blimed.no/

Du kan også ringe Frivilligsentralen på tlf. 46 44 25 20 for påmelding.

Les mer..
Inga Lome - salgsutstilling

Salgsutstilling pågår i perioden 13.10.-13.11.2014.

Maleriutstilling ved Inga Lome på Biblioteket Roa

Mer informasjon finnes på denne plakaten.

E-faktura eller avtalegiro

Ta i bruk eFaktura eller AvtaleGiro!

Du kan betale regninger fra kommunen via avtalegiro og e-faktura. På fakturablanketten er det opplyst hvilket referansenummer som skal benyttes for dette.

Du kan trykke på denne linken for å bestille e-faktura eller avtalegiro.

Les mer..
Regional plan for Hadeland 2014 - 2021

Høringsfrist 14. november 2014

Regional plan for Hadeland på høring

Regional plan for Hadeland 2014-2021 sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn hht. plan- og bygningslovens § 8-3 og vedtak i fylkesutvalget 23.09.2014.

Les mer..
Lesesirkel Roa

Biblioteket starter lesesirkel på Roa tirsdag 14.10.2014.

Lesesirkel er startet opp

Neste møte blir tirsdag 11. november kl.18.00. Da skal boka Rømlingen av Alice Munro diskuteres. Kom innom og lån boka.
Siste møte før jul blir 9. desember kl.18.00 på Roa.

Les mer