Nyhetsoversikt

Barn bygger med klosser i barnehage

Barnehageopptak til kommunale og private barnehager 2015/16

Lunner kommunestyre vil behandle barnehageutredningen 19.02.15.  

Etter dette vil søknadsskjema  for opptak 2015/16 være tilgjengelig på våre hjemmesider fra 20.02.15.

Les mer..
Skogtaksering

Skogtakseringa på Hadeland

Det skal utarbeides nye skogbruksplaner for skogeiendommene på Hadeland og vi anbefaler alle skogeiere å bestille nye planer. Informasjonsmøter om dette avholdes siste uka i januar.

Les mer..
Møteplass for pårørende til psykisk syke - våren 2015

Møteplass for pårørende til psykisk syke våren 2015

DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er åpent for alle pårørende av psykisk syke uavhengig av hvor du bor. Du kan lese mer i vedlagte PDF-dokument - Møteplass for pårørende våren 2015.

Les mer..
Undring - himmel

Mandag 26. januar -15, kl.18.30 starter nytt seminar med Bente H. Svenbalrud.

Undringsseminar på Biblioteket på Frøystad

Har du en liten filosof i magen, eller er det ting du undrer deg over? Nå har du mulighet til å bli med på filosofisk dialog og undringsseminar ledet av dialogisk praktiker og filosof in spe Bente Holm Svenbalrud. Tilsammen fem mandager, - ca. èn gang i måneden slik: 26. januar, 2. og 23. mars, 27 april og 1. juni. Pris pr. kveld er kr.250,-.

 

Les mer
Skiløyper Lunner

Liker du å gå på ski?

Da er mulighetene mange i kommunen vår, Nordmarka og Hadelandsåsen.

Les mer..
A-ordningen

Nytt system for alle arbeidsgivere 1. januar 2015

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.


Les mer..
Vassjø på Grindvoll som antagelig er Norges største kransalgesjø

Søknadsfrist 15. januar

Tilskudd til tiltak for truede arter og naturtyper i 2015

Det er muligheter for å søke om tiskudd for å ta vare på truede arter og naturtyper.

Les mer..