Nyhetsoversikt

Skog

Klimatiltak i skogbruket - tilskudd til tettere planting og gjødsling

Som tiltak for å øke skogens evne til å binde opp CO2, er tilskuddsordningen til tettere planting på eksisterende skogarealer og gjødsling av skog videreført.

Les mer..
Digital kommunikasjon

Søk startlån og tilskudd elektronisk

Husbanken lanserte i mai 2016 mulighet for elektronisk søknad for startlån og tilskudd. 
Vi har nå lagt til rette slik at vi kan ta imot elektronisk søknad.
Du finner innloggingsinformasjon om startlån og tilskudd på Husbanken sin hjemmeside.

Les mer..
WMS-kart hos Norkart

Vi skal forhandle utbyggingsavtaler

Etter bestemmelsene i plan og bygningsloven varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler knyttet til gjennomføring av reguleringsplaner for Bureiservegen, Solheimstorget og Hadelandsparken Vest.

Les mer..
Fareskilt

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran og Lunner kommuner

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran og Lunner kommuner er under revisjon.

Les mer..
Hjerte

Gjelder fra 1. mai 2017.

Endring i åpningstidene ved Lunner bibliotek

Harestua Tirsdag og torsdag kl. 14.00 - 19.00.
Roa Mandag kl. 14.00 - 19.00.
  Tirsdag   kl. 11.00 - 19.00
  Onsdag og fredag kl. 11.00 - 15.00.

       
                  .
              

 

eDialog

eDialog - sikker innsending av dokumenter til kommunen

Lunner kommune har tatt i bruk eDialog. Med denne tjenesten kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.

Les mer..
Fugl

Ta kontakt med Mattilsynet hvis du finner døde trekkfugler

Mattilsynet oppfordrer alle til å ta kontakt om man finner døde fugler. Dette gjør du til telefon: 22 40 00 00, og da må du be om ditt lokale Mattilsynskontor.

Les mer..
Digital kommunikasjon

Innspill ønskes innen 28. april

Lunner kommune søker om støtte til bredbåndsutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) deler årlig ut midler til bredbåndsutbygging der kapasiteten er lav og der det ikke er lønnsomt for tilbydere å bygge ut. I kommunene Gran, Lunner og Jevnaker er det mange områder som har mangelfull dekning og dårlig bredbåndskapasitet. Hadelandskommunene jobbet i fjor ut en felles søknad for å få bedre og mer stabile bredbåndstilbud. Vi fikk dessverre ikke midler i fjor, men det lages en fornyet søknad for 2017. 

Les mer..