Nyhetsoversikt

Kommuneoverlege Bjarne Oure

Antall koronasmittede øker også i Lunner

-Vi må lære å leve med smitten

-Vi må lære oss å leve med at det er smitte rundt oss. Koronaviruset blir ikke borte, men nå er risikoen for alvorlig sykdom eller dødsfall etter hvert så lav at vi kan leve med det, sier kommuneoverlege Bjarne Oure etter en uke med sterkt økte smittetall i Lunner. 

Kommuneoverlege Bjarne Oure
Kommuneoverlege Bjarne Oure

Denne uka har vi sett en økning av smittede, også i Lunner. Torsdag kveld er det 33 personer som er registrert som smittet og under oppfølging. Det er først og fremst ved tre skoler, Lunner ungdomsskole, Hadeland videregående skole og Voksenopplæringen, at det er smittede. De fleste er barn og ungdom, men også voksne nærkontakter. Noen av de smittede er også vaksinerte. 

-Vi er inne i en ny fase av pandemien, der vi ikke lenger prøver å stanse smitten. Vi ønsker likevel fortsatt å bremse den inntil vi har en høy nok andel av fullvaksinerte og kan åpne samfunnet fullt ut, sier Oure. 

 

Testing på skolene

-Vi har innført massetesting på skolene, hvilket gir oss et godt overblikk, men vi vil rask vurdere og tilpasse testingen mot de trinn som har smitte, sier kommuneoverlege Bjarne Oure.
Sammen med vaksinering og gode rutiner for smittevern er dette gode verktøy for å bremse spredningen og holde antallet alvorlig syke nede.

Det vil også avlaste teststasjonen og kapasiteten der, når barna testes på skolen. 

 

Vaksinerer ungdom

Fra neste uke vil barn og ungdom i alderen 12 til 15 år få tilbud om vaksine. Mer informasjon og samtykkeerklæring blir sent ut fra skolene. Det finnes også mer informasjon om denne vaksinasjonen på kommunens hjemmeside om vaksinasjon.