Bredbåndsutbygging

15 millioner kroner til bredbåndsutbygging på Hadeland

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) deler årlig ut midler til bredbåndsutbygging der kapasiteten er lav og der det ikke er lønnsomt for tilbydere å bygge ut. I kommunene Gran, Lunner og Jevnaker er det mange områder som har mangelfull dekning og dårlig bredbåndskapasitet. Hadelandskommunene jobbet i fjor ut en felles søknad for å få bedre og mer stabile bredbåndstilbud. Kommunene fikk i år nesten 15,3 millioner kroner til dette arbeidet. Det vil bli anbudsprosesser etter lov om offentlige anskaffelser for de områdene som blir prioritert.

De områdene vi har søkt på i Lunner er:

  • Vestbygda på Harestua
  • Nordre Oppdalen
  • Råstad
  • Søndre Oppdalen
  • Hallum
  • Grindvoll

 

Om tilskuddsordningen

Ordningen skal bidra til alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å søke om støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, eller der det ikke planlagt kommersiell utbygging i de nærmeste årene. NKOM administrerer tilskuddsordningen, og kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler innen fristen som er satt til 3. mai 2017. Det er Gran kommune som er formell søker for alle tre Hadelandskommunene.