25 og 40 års jubilanter Lunner kommune 2019

25 og 40 års jubilanter i Lunner kommune

Vi gratulerer de ansatte som ble behørig hedret for 25 og 40 års trofast tjeneste for Lunner kommune. Markeringen ble holdt på Thorbjørnrud hotell 9. desember.


25-års jubilanter

Jorunn Marie Stokk
Anita Olsen Katnosa
Linn Jeanette Sollie
Ranveig Finnerud
Arild Sandvik
Trine Øverlier
Hilde Wessel
Wenche M. Dahlstrøm
Britt Knutsen
Marit T. Hvattum
Mona B. Heier
Inger Lill Hagen
Mesrack Worku
Marianne Sørlie

40-års jubilanter

Hanne Sørlie 
Liv Kari Øiom