Nyhetsoversikt

Monsrud kryssingsspor bilde

Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for Monsrud kryssingsspor

Kryssingssporet ved gamle Harestua stasjon på Monsrud skal forlenges

Hund i bånd

Av hensyn til viltet ble ekstraordinær båndtvang innført 12.februar 2019

Ekstraordinær båndtvang gjelder fortsatt i hele Lunner kommune

Det har i den siste tida kommet mye snø i Lunner, delvis i kombinasjon med regn. Dette har ført til at det stedvis er skare som bærer en hund av normal størrelse. Skarelaget bærer ikke hjortevilt. Kommunen kan med hjemmel i hundeloven innføre ekstraordinær båndtvang når det er påkrevd av hensyn til viltet.

Les mer..
Modige, mangfoldige Hadeland

Modige mangfoldige Hadeland

Handlingsplanen «Modige, mangfoldige Hadeland» er her. Planen skal sikre bedre inkludering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Les mer..
SFO

Forslag om nytt system fra 1.8.2019

Endring av prissystem i SFO

Bilde eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2019 - offentlig ettersyn

Eiendomsskattelistene for 2019 legges nå ut til offentlig ettersyn. Listene inneholder adresse, matrikkelbetegnelse, takst, bunnfradrag, grunnlag, promillesats, skatt og om eiendommen har noe fritak for eiendomsskatt.

Les mer..
Bli med å forme framtidas Lunner!

Bli med å forme framtidas Lunner!

Resultater fra innbyggerundersøkelse

Nå er rapporten fra spørreundersøkelsen som ble gjennomført tidligere i vinter klar!

Les mer..
Frivillighet illustrasjon

Lag og foreninger inviteres til dialogmøte Lunner rådhus 11.03.19 kl 19.00

Frivillighetspolitikk i Lunner 11.03.19