Rapport for 2020 næringsbarometer

Næringsbarometer for Hadeland lansert

I samarbeid med USN(Universitetet i Sørøst-Norge) har Hadelandshagen og Regionrådet for Hadeland lansert "Næringsbarometer for Hadeland." Barometeret danner et solid kunnskapsgrunnlag, og blir et viktig verktøy for å utvikle næringslivet i Lunner og på Hadeland. 


I næringsbarometeret har univeristet i Sørsøst-Norge - USN - funnet indikatorer for det som ligger til grunn for vekst og utvikling som gjør det enda bedre å bo og jobbe på Hadeland. Barometeret sammenlikner Lunner og de andre hadelandskommunene med andre kommuner og regioner, og skal danne grunnlag for en god næringsstrategi for regionen og for Lunner.

Steinar Aasnæss ved USN står bak barometeret

Rapporten viser at Lunner og Hadeland trenger arbeidsplasser med høyere verdiskaping, men at forholdene ligger godt til rette for vekst i regionen vår. Professor i strategi og internasjonal konkurranseevne, Torgeir Reve, mener vi må samarbeide mer, utvikle kompetanse og teknologi rundt de tingene vi allerede er gode på.

Barometeret er et digitalt og interaktivt verktøy som du finner her. Her kan du leke med de ulike indikatorene, og sammenlikne med andre kommuner og regioner. 

Det er også laget en rapport, som du kan lese digitalt her.