Roa bygg 2

Innhold og kriterier for tildeling

Roa omsorgsboliger

Roa omsorgsboliger er under oppføring og er planlagt åpnet i februar 2019. Boligen har 24 boenheter, base for hjemmetjenesten, kantine og fellesarealer

Les mer..
Bli med å forme framtidas Lunner!

Revisjon av kommuneplanen 2019-2031

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel