Brenning av søppel

Det er snart vår.......

Det er snart vår og da er det ofte slik at mange ønsker å ta en liten våropprydding og vil kvitte seg med søppel ved å brenne det. Husk da på at det ikke er lov å brenne søppel. Ta hensyn til miljøet og ta hensyn til naboen!

Les mer..
Vassjø på Grindvoll som antagelig er Norges største kransalgesjø

Søknadsfrist 15. januar

Tilskudd til tiltak for truede arter og naturtyper i 2015

Det er muligheter for å søke om tiskudd for å ta vare på truede arter og naturtyper.

Les mer..
Vassjø på Grindvoll som antagelig er Norges største kransalgesjø

Natur og miljø

Lunner kommune er rik på naturverdier bl.a på grunn av at området kommunen ligger i er en del av Oslofeltet geologisk sett - noe som bl.a gir et rikt jordsmonn som grunnlag for et mangfold av arter. Ca 1/4 av kommunens areal er innenfor Markagrensa og det er således gode muligheter for å dyrke friluftslivets gleder innenfor kommunens grenser.

Les mer..