§§-tegn

Forskrift om hjortejakt i Lunner vedtatt

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 15.juni 2017, sak 71/17, forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner.

Les mer..
Bilde av vann og bekk

Undersøkelser i innsjøer sommer 2017

Fylkesmannen i Oppland skal ta vannprøver i en rekke innsjøer i Lunner i løpet av sommeren 2017. De skal bruke båt med elektrisk motor, noe det er gitt tillatelse til.

Les mer..
§§-tegn

Høring

Forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 02.februar 2017 å legge forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune på høring.

Les mer..
Vassjø på Grindvoll som antagelig er Norges største kransalgesjø

Undersøkelser av vannkvalitet

Fylkesmannen i Oppland skal ta vannprøver i en rekke innsjøer i Lunner i løpet av sommeren 2016. I forbindelse med arbeidet skal det brukes båt med elektrisk motor, noe det er gitt tillatelse til.

Les mer..
Brenning av søppel

Det er snart vår.......

Det er snart vår og da er det ofte slik at mange ønsker å ta en liten våropprydding og vil kvitte seg med søppel ved å brenne det. Husk da på at det ikke er lov å brenne søppel. Ta hensyn til miljøet og ta hensyn til naboen!

Les mer..
Vassjø på Grindvoll som antagelig er Norges største kransalgesjø

Søknadsfrist 15. januar

Tilskudd til tiltak for truede arter og naturtyper i 2015

Det er muligheter for å søke om tiskudd for å ta vare på truede arter og naturtyper.

Les mer..
Vassjø på Grindvoll som antagelig er Norges største kransalgesjø

Natur og miljø

Lunner kommune er rik på naturverdier bl.a på grunn av at området kommunen ligger i er en del av Oslofeltet geologisk sett - noe som bl.a gir et rikt jordsmonn som grunnlag for et mangfold av arter. Ca 1/4 av kommunens areal er innenfor Markagrensa og det er således gode muligheter for å dyrke friluftslivets gleder innenfor kommunens grenser.

Les mer..