Tommel opp

Vinnere på 20-mila

Vinnerne er nå trukket!

Les mer..
Dronebilde fra byggeplassen for nytt helse- og omsorgssenter

Aktivitet og fremdrift for det nye helse- og omsorgssenteret

Konturene av det nye helse- og omsorgssenteret trer frem

Det er mye som skjer på byggeplassen for det nye helse- og omsorgsenteret på Harestua om dagen. Både betongelementer og massivtreelementer er under oppføring. Se videoen som viser fremdriften fra oppstarten og frem til begynnelsen av juni under.

Les mer..
Øvelse Gran - Lunner brann og redning

Invitasjon til oppfølgingskurs i Sikkerhetssjekken og «Et trygt hjem for alle»-samarbeidet

Til: Alle i helse og  omsorg og eiendom i  Lunner og  Gran kommuner som yter tjenester til  hjemmeboende personer i de risikoutsatte gruppene. Alle kan møte på oppfølgingskurset selv om du ikke har vært med på første del.

Les mer..
Grunnsteinsnedleggelse for nytt helse- og omsorgssenter

Grunnsteinsnedleggelse for nytt helse- og omsorgssenter i Lunner

Torsdag 23. mai ble grunnsteinsnedleggelsen for det nye helse- og omsorgssenter i Lunner gjennomført på byggetomten på Harestua.

Les mer..
LHOS fugleperspektiv

Se filmen om det nye helse- og omsorgssenteret i Lunner

Lunner kommune har laget film om det nye helse- og omsorgssenteret på Harestua

Les mer..
Gå på ski

Husk fristen for innlevering 14. juni!

Bli med på 20-mila 2019

Fra 1. februar til og med 31. mai 2019 kan du bli med å fargelegge dine fysiske aktiviteter i form av fotspor på det velkjente 20-mila skjema.

 

Les mer..
kartutsnitt

Bli med på Strandryddedagen 4. mai!

Du har kanskje hørt om Strandryddedagen som er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten, men også langs bekker, elver og innsjøer i innlandet. Dette er Norges største kollektive ryddedugnad.

Les mer..
Lovdata logo

Lovdata abonnement

Til informasjon har vi flerbruker i Lunner kommune, og alle med e-post adresse ...@lunner.kommune.no kan logge seg inn på Lovdata pro med dette abonnementet.

Vi jobber med oppdatering av e-postadresser her, da alle ikke får tilgang.

Les mer..