Geiteramsen

Geiteramsen stenger fra 3. november

Lunner kommune skal fortsette fornyingen av vann og avløpsledningene i Geiteramsen.

Les mer..
Vegarbeid

Vegarbeid i Elvefaret

Lunner kommune skal i høst lage nytt fortau opp kommunal veg Elvefaret fra Haukåsen til Røyskattlia. Det blir nødvendig å bredde vegen på høyre side oppover for å få plass til nytt fortau. Det vil også bli tatt med ny kabeltrase for gatelys og strømforsyning.

Les mer..
Roalinna - utbedring av veg

Stenging av Roalinna på grunn av utbedring av vegen

På grunn av mer grunnarbeid enn først antatt blir Roalinna stengt fram til uke 42. Håper på forståelse for dette, og det vil bli en fin vei når den står ferdig.

Les mer..
Ordførerne signerte kontrakten

616 nye husstander i Lunner får bredbåndsdekning

Hadelandskommunene og Telenor har signert avtale som gir bredbånd til flere

Onsdag 27. november signerte ordførerne på Hadeland og Telenor en kontrakt om bredbånd i flere nye områder i de tre kommunene. Det betyr at 2387 adresser vil få bredbånd innen 31. desember 2021.

Les mer..
Liten vannfontene

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Lunner kommune har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Les mer..
Geiteramsen

Stengning av kommunal veg Geiteramsen 20. mars

Grunnet fornying av eksisterende vann- og avløpsledning stenges Geiteramsen for gjennomkjøring ved Hadelandsvegen fra onsdag 20. mars kl. 07.00. 

Les mer..
Brønnvann

Har du husket å registrere brønnen din?

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Les mer..
Parkering Harestua arena

Parkering ved Harestua arena

Bli med å hjelpe til å trygge trafikksikkerheten ved Harestua arena.

Les mer..
Arbeid med brannvann fra Roa barnehage til Kildal

Fremføring av brannvann fra Roa barnehage til Kildal

Lunner kommune starter fra uke 32 2018 arbeidet med fremføring av brannvann fra Roa barnehage til Kildal og i den forbindelse vil vegen stenges på Sagbråtan mellom Roa barnehage og Mellerudgutua. Vegen stenges mandag 13. august kl. 07.00.

Les mer..
Vanne blomster med vannkanne

Vi må fortsatt spare på vannet

På grunn av for høyt forbruk av vann, må kommunen pålegge et forbud mot vanning og bruk av hageslange.

Les mer..