Bilde av vann og bekk

Fylkesmannen tar vannprøver

Vassdragsovervåking sommer 2018

I år som i fjor vil fylkesmannens folk ta månedlige vannprøver i mange vann i Lunner. De har fått tillatelse til å bruke elektrisk motor på båten for å kunne utføre undersøkelsene på en effektiv måte.


Fylkesmannen skal ta vannprøver hver måned fra mai til oktober i følgende 15 innsjøer i Lunner: Sverigetjern, Bråtatjern, Velotjern, Orentjern, Markatjernet, Korsrudtjern, Rokotjern, Øyskogtjern, Kruggerudtjern, Stumnetjern, Elgsjøen, Kalvsjø, Hallomtjern, Vassjøtjern og Kjevlingen.

Det skal tas prøver av vannkjemien og av plankton. Fylkesmannen skal gjennomføre tilsvarende undersøkelser i mange tjern i Gran og Jevnaker også. hensikten med å ta vannprøvene er å overvåke vannkvaliteten og ha et grunnlag for eventuelle tiltak hvis tilstanden i vassdragene ikke er tilfredstillende.

Siden det er mange tjern det skal tas prøver i på kort tid, ønsker fylkesmannen å benytte en elektrisk motor på båten de benytter for å komme seg ut på tjerna for å ta prøver. Lunner kommune har gitt fylkesmannen tillatelse til dette siden det er et spesielt tilfelle. Gran og Jevnaker har gitt tilsvarende tillatelser i sine kommuner.