åker og himmel

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2018-2022

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 22.mars 2018 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2018-2022.


I vedtaket i kommunestyret ble det vedtatt noen endringer i planen. Det har tatt noe tid å oppdatere plandokumentene, men nå er de klare og du kan lese disse ved å klikke på linkene under. Plandokumentene består av selve planen og 7 vedlegg:

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2018-2022

Kunnskapsgrunnlaget

Internasjonale, nasjonale og regionale planer og føringer

Beskrivelse av planprosessen

Evaluering av energi- og klimaplan fra 2009-2014

Sentrale begreper og definisjoner omtalt i planen

Handlingsprogram

Handlingsark