Brenning av søppel

Det er vår.......

Det er vår, og da ønsker mange å ta en liten våropprydding. 


Det er lett å tenke at vi da kan brenne det vi ikke trenger. Husk at det ikke er lov å brenne søppel.

Ta hensyn til miljøet, og ta hensyn til naboen!

Brenning av søppel medfører forurensning og forurensningsloven § 7 fastsetter at ingen må gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Kommunen skal føre tilsyn med at ulovlig brenning av avfall ikke skjer.

Papp og papir er også søppel, og skal heller ikke brennes. Det er kun tørt hageavfall som er lov å brenne når det er forhold for dette, men husk at røyken kan være irriterende for naboer.

Søppel kjører du til gjenvinningsstasjonen på Roa.