kartutsnitt

Bli med på Strandryddedagen 4. mai!

Du har kanskje hørt om Strandryddedagen som er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten, men også langs bekker, elver og innsjøer i innlandet. Dette er Norges største kollektive ryddedugnad.


Vi vil også være med på dette og etter initiativ fra frivillige på Harestua, vil vi i fellesskap, og som et pilotprosjekt, ha strandryddedag omkring Harestuvannet lørdag 4.mai. Alle kan være med!
Det vil være aktuelt å rydde langs andre vassdrag i kommunen på et seinere tidspunkt når vi har gjort oss noen erfaringer med aksjonen omkring Harestuvannet.

Slik kan du delta:

  • Møt opp på Shell på Harestua i perioden kl 10-14 lørdag 4.mai

  • Du får utdelt søppelsekk og kart over området som skal ryddes

  • Du må ta med hansker og refleksvest

  • Det skal ryddes i strandsona til Harestuvannet omkring hele vannet og i deltaområdet i nordenden av vannet der Sveselva og Myllselva renner inn i Harestuvannet

  • Det er mulig å få transport til aktuell ryddestrekning

  • Fulle søppelsekker leveres ved Shell på Harestua

Ved Shell vil det være frivillige fra bl.a Harestua vel som organiserer aksjonen og hvor du får ytterligere informasjon.

NB! Vi skal ikke plukke søppel langs fylkesvegen, kun i strandsona.

Bli med på ryddedagen – ta det som en tur og en sosial aktivitet - få med deg så mange som mulig.

Du finner aksjonen på www.holdnorgerent.no og her kan du også melde deg på. Påmelding er ikke påkrevd, du kan også bare møte opp lørdag. Direkte link til påmelding finner du her:

https://holdnorgerent.no/aksjon/173255/