bilde av kreps

Tirsdag 7.mai kl 18-19.30 på Rådhuset i Nittedal

Temakveld: Edelkreps - en sambygdning i trøbbel

Vannområde Leira-Nitelva (VO) ønsker sammen med kommunene velkommen til temakveld om edelkreps!


Terje Wivestad fra Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) kommer og forteller oss om biologien til edelkreps og hvordan det står til med arten i Norge i dag. Pål Sindre Svae fra Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold kommer og forteller om edelkrepsprosjektene som har vært i Nitelvavassdraget i 2017 og 2018.


Det vil bli servert kringle og kaffe/te.

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder.

Velkommen!

www.elveliv.no