Øvelse Gran - Lunner brann og redning

Invitasjon til oppfølgingskurs i Sikkerhetssjekken og «Et trygt hjem for alle»-samarbeidet

Til: Alle i helse og  omsorg og eiendom i  Lunner og  Gran kommuner som yter tjenester til  hjemmeboende personer i de risikoutsatte gruppene. Alle kan møte på oppfølgingskurset selv om du ikke har vært med på første del.


Invitasjon til oppfølgingskurs i Sikkerhetssjekken og «Et trygt hjem for alle»-samarbeidet

-Et felles samarbeid  mellom hhv. Lunner og Gran kommune og Lunner-Gran brann og redning angående brannverntiltak for hjemmeboende risikoutsatte grupper.


Agenda:

 • Sikkerhetssjekken
  • Bakgrunn, mål og status
  • Gjennomføring av Sikkerhetssjekken
   • Hva, hvordan, oppfølging
  • Erfaringsutveksling
 • Velferdsteknolgi / hjelpemidler

 

 

Kursdag og tidspunkt:

Tirsdag   3. sept.  kl. 09-11

Tirsdag   3. sept.  kl.13-15

Torsdag  5. sept.  kl. 09-11

Torsdag  5. sept.  kl. 13-15
 

Sted: Lunner- Gran brann og redning, nødetatsbygget,sør

Adr.: Morstadvegen 5 i Gran

 

Har du ikke gjennomført slokkeøvelser? Ta kontakt så får vi til det.

Meld deg på den datoen og tidspunkt som passer best for deg, til bjln@gran.kommune.no med kopi til din leder.

Det er plass til inntil 25 stk. pr kurs.

Fortløpende påmelding, først til mølla (Siste frist: 10. august)

 

Hvorfor møte på oppfølgingskurs?

Oppfølgingskurset er viktig for alle uansett om du har gjennomført mange eller få «Sikkerhetssjekker».  Du kjenner den enkelte beboer og kan bidra til å gjøre en forskjell,  bidra til å redde liv.  Andelen mennesker som er sårbare/ risiksoutsatte  vil øke kraftig  i Lunner og Gran kommuner som følge av økt levealder, endret alderssammensetning, myndighetenes livsløpspolitikk og det at flere ønsker å bo lengre hjemme. Derfor er dette samarbeidet særs viktig i våre kommuner Lunner og Gran.

Det gode samarbeidet som er påbegynt rundt brannverntiltak for risikoutsatte grupper, er også noe som sentrale myndigheter pålegger kommunene. Brannsikkerhet og trygghet er en del av helsehjelpa.  Sammen kan vi dele erfaringer og utvikle samarbeidet ytterligere slik at flere får økt livskvalitet og kan bo tryggere og lengre hjemme. En trygghet for deg som profesjonell medarbeider i  kommunen, for den enkelte beboer, deres  pårørende, familie og naboer og for oss i brannvesenet. En stor andel av utrykningene våre er til  risikoutsatte mennesker,  bl.a. pga tørrkoking. I Gjøvik har de hatt 8 dødsbranner siden 2000 (alle  risikoutsatte  mennesker). Vi håper med stor fokus på brannforebygging gjennom  Sikkerhetssjekken og informasjon direkte og i andre kanaler å unngå dødsbanner (I gj.snitt 60 pr.år) og brannskadde (16 000 pr. år, inkl 1000 meget alvorlige skadede pga brann hvert eneste år).

 

Hjertelig velkommen til oppfølgingskurs  

Vi gleder oss til å se nettopp deg!

 

Ta kontakt om du lurer på noe eller er bekymret for noen

God sommer!  (håper`n kommer..)

 

Beste hilsen

Bjørg Lomsdalen Næss

Tlf. j. 902 23 448/ p. 478 71 721

Lunner- Gran brann og redning.                                                                                 

branntips.no (for bekymringsmeldinger)

 

PS: Fellestrekk ved de som omkommer i brann:

      Manglende evne til å:

 • Forebygge (eks. har ikke brannvarslingsutstyr/tiltak, ikke batteri i røykvarsler som fungerer, har ikke komfyrvakt og tidsur.., røyker på senga).
 • Slukke (eks. har ikke slokkeutstyr lett tilgjengelig, fungerer ikke eller klarer ikke å løfte det).
 • Oppdage (eks. hører ikke røykvarsler pga. nedsatt hørsel (bruker ikke høreapp. på natta, glemt/sovnet fra kjeler på komfyren).
 • Varsle (eks. evner ikke å varsle i tide, skjønner ikke hva som skjer (kognitive utfordringer, har ikke trygghetsalarm).
 • Rømme (eks. bruker for lang tid på å komme seg ut, forstår ikke at man skal komme seg ut raskt). Reaksjonsevnen svekkes med alderen.
 • Eldre over 70 år har opptil 5 ganger så stor risiko for å omkomme i brann enn andre.
 • Kombinert med rus/medisin -ekstra farlig. Røyking. Bor man alene er beboeren ekstra utsatt.
 • NB! Det er de giftige gassene i røyken som dreper ikke flammene ved en brann.

Invitasjon i PDF