Del av nyeHadelandsparken

Oppstart av planarbeid for del av Hadelandsparken på Grua


COWI AS varsler oppstart av detaljregulering for del av Hadelandsparken på Grua.

Planinitiativet finner du her   Varslingsbrevet finner du her

Formålet med planarbeidet er å planlegge for næringsbebyggelse som industri, lager/logistikk og kontor, handel, bensinstasjon og vegserviceanlegg.

Innspill/merknader til oppstartsvarselet sendes til COWI ved Trond Henriksen Krågsrud, toks@cowi.com ( telefon 41251382) med kopi til Lunner kommune post@lunner.kommune.no innen 22. april 2020.