FOKSO - Forsikringsordningen for kommunene i Sør-Oppland

Lunner kommune administrerer sine forsikringer gjennom forsikringssamarbeidet FOKSO.

FOKSO sin hjemmeside finner du her.