tømmerbil

Fra mandag 8. april kl. 07.00

Aksellastrestriksjoner 2019

Mandag 8. april kl. 07.00 innfører vi aksellastrestriksjoner på kommunale veger. Se aksellastliste for teleløsningen.


Ønsker du mer informasjon?

Hvis du ønsker å vite mer om restriksjonene, kan du ringe Vegmeldingssentralen på tlf: 175, eller Statens vegvesen region øst, på tlf. 22 07 30 00.

Kontaktperson i Lunner kommune er Bengt Bragerhaug tlf. 61 32 41 56 / 917 43 715 eller brøytevakta på tlf. 917 43 717.