Kultur og fritid - Aktiv i Lunner

Lunner kommune har et rikt spekter av lag og foreninger innen formidling av kunst, ulike idretter og allmenne foreninger. Kulturkontoret for Lunner og Gran kommuner har ansvaret for kultur- og fritid i begge kommunene.

Musikal 007

Virksomheten omfatter Hadeland Kulturskole, Bibliotek, Kultur og fritidstilbud, Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og Kulturminner og kulturmiljøer. Virksomhetsområdet omfatter både kommunale tjenester og virkemidler som benyttes overfor det frivillige kulturliv, inkludert tilrettelagte tjenester rettet mot bl.a. funksjonshemmede. Virksomheten er et service- og koordineringsorgan som gjennom samarbeid, tilrettelegging, katalysatorfunksjon og økonomiske virkemidler skal være pådriver for lag/organisasjoner o.a. innenfor området.

 

Kontaktinformasjon
Lunner og Gran kulturkontor

Tlf: 61 33 84 00
 
postmottak@gran.kommune.no
   
Besøksadresse:
Rådhusvegen 39
2770 JAREN
   
Kultur og fritid