Ansatte


Pr. 18. august 2021 har Gran og Lunner voksenopplæring 22 ansatte. Disse er fordelt på 18 pedagoger, 3 i administrasjonen og 1 praksiskoordinator. I tillegg kommer vikarer.