Arbeidstillatelse

Hvis du skal jobbe i Norge, må du som hovedregel ha oppholdstillatelse. Det gjelder egne regler for deg som er fra et EU/EØS-land.

Kontakt UDI eller politi for mer informasjon.