Barnehagebarn

Barn og familie

For å skape best mulig oppvekstvilkår for barn og unge i Lunner kommune er forebygging, tidlig innsats, helhetlig tenkning og tverrfaglighet sentrale begreper.  Målet er å hindre at barn og unge skal komme i situasjoner hvor deres utvikling ikke er optimal eller tar en uønsket retning.  Mange kommunale tjenester retter seg mot barn og unge, og det er viktig at disse arbeider godt sammen for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår.