273223142_648154559829002_1030247040052854952_n

Samfunnssikkerhet og beredskap

Lunner kommune skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Vi jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet, på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko og tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Dette gjelder kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.

Les mer..
Lagring av vann DSB

Egenberedskap

Lunner kommune er skånet for mye vær og vind. Men det kan allikevel være andre hendelser som inntreffer, som gjør det lurt å ha tenkt igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, slik at du kan forberede deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.

Les mer..
DSA illustrasjon

Atomberedskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet følger situasjonen i Ukraina tett, og vil komme med informasjon dersom situasjonen kan gi konsekvenser for Norge. Du kan lese mer om det her.

Les mer..
Utstyr tilfluktsrom

Tilfluktsrom

I Lunner kommune er det ingen offentlige tilfluktsrom. Offentlige tilfluktsrom er plassert i områder der en regner med at behovet er størst. Med andre ord er ikke behovet regnet som stort i Lunner kommune. Grunnen kan være spredt bebyggelse og at vi ikke har mål av interesse.

Les mer..