Liten vannfontene

Budbilen med vannprøver kjører igjen

Fra og med 12. mai 2020 kan du levere vannprøver på Lunner rådhus som blir sendt videre til Mjøslab. Vannprøver må leveres tirsdager innen kl. 11.00.


Glass til vannprøver får du på rådhuset.