Gammel stue på fjellet

Før du begynner

Før du kan begynne å bygge, endre eller rive uten å søke, må du forsikre deg om at det du skal gjøre oppfyller bestemmelsene for å være unntatt fra søknadsplikt. Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området.


 

Skjema

Søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken
Skjema Lunner kommune - Her finner du alle skjema.

De ulike plantypene du kan måtte forholde deg til er:

Reguleringsplan kan enten være en områdeplan eller en detaljplan. Det du skal gjøre må ikke være i strid med planformål, grad av utnytting, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg eller områder, må tiltaket avklares med kommunen.

Planbestemmelser for din eiendom kan du finne ut av ved å kontakte kommunen.