RV4 Roa

Byggestart og stor aktivitet i høst på rv. 4 på Hadeland

Byggestart for den første entreprisen på riksveg 4 er i begynnelsen av september. Det er da oppstart av delstrekningen Roa-Gran grense der det skal bygges 4,2 kilometer med firefelts motorveg. Deretter følger delstrekningen Sandvoll-Amundrud der det skal bygges 3,8 kilometer med tre felts veg med midtdeler med forventet byggestart i månedsskiftet november/desember. 


Les hele naboinformasjonen fra Statens vegvesen her.

Utbyggingen av rv. 4 på Hadeland skal bedre fremkommeligheten, bedre trafikksikkerheten og bedre miljøet for de som i dag bor langs vegen og i nærområdet. Les mer om prosjektet her.

Du kan også følge prosjektet på Facebook på denne siden.