Vårs kurs

Har du barn i alderen 2-6 år?

VÅRS-kurs

Opplever du noen ganger å stå fast i påkledningssituasjonen?
Blir du utfordret av barn som vil «klare selv»?


Helsestasjonen har GRATIS temakvelder
med fokus på gode beskjeder, ros og oppmuntring,
positiv involvering og lek, empati, grensesetting.


Dato: 16.oktober, 30.oktober, 13.november, 27.november og 11.desember 2018
Alle kurskveldene er tirsdager fra 18.00-20.00.

Sted: Frivilligsentralen, Lunner rådhus,  Roa.
(Nede i underetasjen, ut mot riksvei 4)

Kursholdere: Bente Stokke og Anders Blekkerud

 

Kurskveldene bygger på hverandre så utbyttet blir best om du
får til å komme hver kurskveld. Vi anbefaler at både mor og far deltar.
Kveldene passer for foreldre som bor sammen og foreldre som ikke bor sammen.Påmeldingsfrist: 01.oktober 2018
Meld deg ved å sende en epost Lunner helsestasjon (helsestasjonen@lunner.kommune.no) eller ring oss på 613 24 200