Lunner Østre_bilde

Høringsfrist 25. august 2019

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for del av Lunner Østre -

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok kommunestyret i sak 75/2019 i sitt møte 13. juni 2019 å legge forslag til reguleringsplan for del av Lunner Østre ut til offentlig ettersyn.


Hovedformålet med planforslaget er å rette ulovlig arealbruk og etablere utendørs ridebane og parkeringsanlegg.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes skriftlig til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa eller til post@lunner.kommune.no innen 25. august 2019.

 

Plankart finner du her.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning finner du her.

Planbestemmelser finner du her.

ROS-analyse finner du her.

Illustrasjonsplan finner du her.

Andre vedlegg nevnt i planbeskrivelsen finnes i sakspapirer for kommunestyrets møte 13. juni 2019 her.