Vaksinasjon

Årets influensavaksine er kommet til Lunner kommune

Kommuneoverlegen anbefaler alle innbyggere i risikogruppene å vaksinere seg. Vaksinen fås hos fastlegen. Er du i tvil om du tilhører risikogruppe eller om du kan ta vaksinen kan du ta kontakt med fastlegen din. 


Influensavaksine anbefales spesielt for: 

  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Ved spørsmål om influensa og vaksinen kan du lese mer her