Tariff 2014

Frist for innspill 6. desember 2019

Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020

Formannskapet behandlet rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 i møte 20. november 2019.


Vi er glade for å kunne gjøre økonomiplanen mer tilgjengelig for innbyggere, politikere og andre interesserte og har derfor tatt i bruk Web-publisering. Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet og viser inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver i 4-års perioden.

Formannskapets innstilling ligger ute på offentlig høring til 6. desember 2019. Kommunestyret behandler og vedtar budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 i møte 12. desember 2019.


Høringsdokumenter:

Alle innbyggere i kommunen har rett til å komme med høringsuttalelser. Høringsuttalelser sender du til Lunner kommune på e-post: post@lunner.kommune.no eller sender det til:

Lunner kommune
Sandsvegen 1
2740 ROA