Samarbeidsgruppa Trygt hjem for alle

Sommerkampanje fra «Trygt hjem for alle» til beboere og pårørende

Kjære deg og dine pårørende
Vi i Lunner-Gran brann og redning ønsker at du og dine skal få en trygg og god sommer, selv om den blir annerledes i år. Fortsatt må vi bidra i dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset. Vi må holde avstand, vaske hender og holde oss hjemme når vi er syke.


«Du ska få en dag i måra som rein og ubrukt står. Med blanke ark og farjestifter tel.
       
      ALF PRØYSEN


Alt skal bli bra. Takk for at du bryr deg og holder ut, «Du ska få en dag i måra», slik Alf Prøysen så fint sang.

«Trygt hjem for alle»-gruppa består av folk fra helse- og omsorgstjenestene, eiendom, flyktningkontoret og brannvesenet i Lunner og Gran. Vi ønsker at du skal ha det trygt i ditt eget hjem. Med færre hjemmebesøk og møter vil vi herved oppfordre deg og dine pårørende til å bry deg, og bidra til et «Trygt hjem for alle» i bygda vår nå.
I hverdagen kan vi lett glemme å sjekke at sikkerhetsutstyret fungerer. Med alderen svekkes reaksjons- og bevegelsesevne, syn og hørsel. Flere bor aleine og blir mer sårbare og utsatt for ulykker og brann. En sjekk vi har gjennomført hos hjemmeboende med helsetjenester i Lunner og Gran viser at én av fire ikke har god nok sikkerhet hjemme. Det bekymrer oss. Brannsikkerhet er huseiers ansvar, men enkelte kan trenge litt omtanke og hjelp for å sjekke at utstyret fungerer til enhver tid og at boligen er funksjonell. Se sjekkliste vedlagt.


Sikkerhetsutstyr og hjelpemidler gjør hjemmet ditt tryggere

  • Røykvarslere

En brann utvikler seg fort. For å komme deg raskt ut av boligen må du sørge for å høre røykvarslerne på soverom og oppholdsrom. Ved for eksempel svekket hørsel kan du få røykvarslere som varsler med lys og vibrasjon som hjelpemiddel (kontakt kommunen).

  • Slokkeapparat

Slokkeapparatet må fungere og være lett tilgjengelig, slik at besøkende og naboer kan benytte det, om du ikke klarer det selv. Tips til tilleggsutstyr er brannteppe og slokkespray. Sørg for frie rømningsveier og kort veg fra soveplassen til utgangsdøra.

«Det er fint at mange har trygghetsalarm med røykvarslere. Det betyr at hjemmetjenesten og brannvesenet raskt får varsel om det skulle brenne hos deg».
BRANNSJEF STURLA BRÅTEN

  • Komfyrvakt

Vi ser at mange mangler komfyrvakt. Komfyrvakten kutter strømmen hvis du glemmer å slå av plata. Dette er påbudt i nye boliger (fra 2010), men mangler ofte i eldre boliger. Brannvesenet rykker ut og slokker mange komfyrbranner. I den forbindelse møter vi mange, spesielt eldre, som er bekymret og redde.
Vær til stede ved komfyren når du bruker den. Installer komfyrvakt om du ikke har. Mange kjenner ikke til ordningen med gratis utlån av ulike hjelpemidler. Her finnes et utvalg av utstyr som kan gi økt trygghet og en bedre hverdag for mange. For råd om hjelpemidler og trygghetsalarm med røykvarsler, ring Lunner kommune: 61 32 40 00 eller Gran kommune: 61 33 84 00.


Hjelp oss å forebygge brann

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet, eller du trenger råd? Ring brannvesenet på telefonnummer 91 24 53 00, eller meld fra på branntips.no. Sammen kan vi unngå brann, og redde liv. Brannsikkerhetsutstyr kan kjøpes i flere lokale forretninger. Ved brann, kom deg ut av boligen og ring 110.
Vi håper at du og dine pårørende tar en kjøkkenprat og bidrar til et trygt hjem for deg. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon.

Ta vare på hverandre. God, trygg sommer!

Hilsen fra oss i «Trygt hjem for alle»-gruppa i Lunner og Gran, og Lunner-Gran brann og redning
 

Tips og råd til "Trygt hjem for alle"

Tips og råd finner du i dette dokumentet.