koronavirus

Unngå sosial omgang

Det oppfordres til at barn som er hjemme fra skole og barnehage oppholder seg mest mulig hjemme

Folkehelseinstituttet ber oss unngå sosial omgang med folk utenom husstanden.
Dette gjelder selvfølgelig også barn.


Barn er ofte fysiske med hverandre i lek og samvær. Barn bør holde seg hjemme og ikke leke med andre enn søsken. Det er foreldrenes ansvar å følge opp dette! Målet er å holde avstand slik at vi hindrer smitte.
 

  • Ikke samle flere barn til leketreff eller felles aktiviteter

  • Hold minst en meters avstand

  • Unngå lekeplasser hvor det er flere barn samtidig
     

Skap en trygg lekearena hjemme! Vær gjerne ute!
Vær kreativ, vær med på leken til barna – ingenting er så gøy som når mamma er med på gjemsel eller at pappa blir med og bygger lego! Bli med de eldre barna i spillverdenen, vær nysgjerrig! Finn frem brettspill, by gjerne på noe snacks – det samler gjengen. Legg til rette for at eldre barn kan holde kontakt med venner gjennom sosiale medier.


Og ikke minst; snakk med barna om det! Forklar slik at barn kan forstå!
Husk at særlig mindre barn «fyller ut» med fantasien når det er ting de ikke forstår. Se råd om å snakke med barn og unge om koronavirus på HDI.
 

Vi trenger dugnadsånden. Nå handler dugnaden om å holde seg hjemme!
"Vi skal ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre!"

 

Har du spørsmål rundt koronavirus - se kommunens hjemmeside.