Hadelandsvegen til Roalinna opp til Roa stasjon

Dronekartlegging langs Roalinna 22. november 2021

Den planlagte dronekartleggingen utsettes til mandag 22. november pga. vind. Bangs Oppmåling AS foretar dronekartlegging på strekningen Roalinna fra Hadelandsvegen til Roa stasjon mandag 22.11.2021 på oppdrag fra Statens vegvesen. 


Bangs Oppmåling AS har driftstillatelse fra luftfartstilsynet for droneoperasjoner innen Spesifikk kategori. Bangs Oppmåling har eget sikkerhetspersonell som følger med på myke trafikanter i området på flyvningstidspunktet for å ivareta sikkerheten. Flyvningen vil foregå i mellom 40 og 100 meters høyde. Interesseområdet for kartleggingen er vegen med sideterreng på nevnte strekning.

Kontaktpunkt for dronepilot i Bangs Oppmåling AS er Einar Gladhaug, tlf. 411 81 178.

Kontaktpunkt for Statens vegvesen er Georg Smakic, tlf. 480 74 837.