Internett

E-post og Internett - Regler for bruk

Dokumenter unntatt offentlighet eller konfidensielle opplysninger skal ikke sendes over nettet. Alt som sendes med e-post eller andre programmer over Internett, kan oppfanges av andre.


 • E-post brukes både som saksbehandlingsverktøy til utveksling av informasjon, og til oversendelse av dokumenter. E-post kan virke mindre formelt enn papirbasert kommunikasjon, men er undergitt de samme lover og regler. Uriktig bruk kan således sette ansatte og kommunen i vanskelige etiske og juridiske situasjoner. Dette fordrer at det foreligger klare retningslinjer for bruk som ivaretar krav til journalføring og arkivering, personvern og kommunikasjon, innsyn og integritet.

 • Mottatte e-postmeldinger som skal sakbehandles og har verdi som dokumentasjon, skal behandles som andregistreres og arkiveres i ESA. Den som mottar e-posten, har ansvar for at den blir behandlet korrekt.
   
 • Dokumenter som krever underskrift, kan ikke sendes eller mottas som e-post, men må eventuelt ettersendes på papir.
   
 • E-post med vedlegg skal ikke åpnes uten at du vet at det kommer fra en sikker kilde. Vedlegg som ofte inneholder virus, blir fjernet før de kommer inn i vårt nett, men man må alltid være på vakt.
   
 • E-postadresse i Lunner kommune skal ikke benyttes som kontaktadresse for private aktiviteter.
   
 • Begrens bruk av Internett til formål, nettsteder og omfang som tåler å bli kjent.
   
 • Programvare som finnes på nettet, skal ikke lastes ned og installeres på egen PC uten tillatelse fra IKT-tjenesten.
   
 • Bare data som er viktig i jobbsammenheng kan lastes ned fra nettet - bare data som er nødvendig over tid, kan lagres på kommunens område.
   
 • Lyd og levende bilder bruker mye båndbredde og må derfor brukes med stor forsiktighet. Bruk av PCen som for eksempel radio eller TV skal ikke forekomme uten at det er helt nødvendig.
   
 • Internett skal aldri brukes som underholdning. Vær bevisst på hva du gir tillatelse til og si aldri ja til noen koblinger uten at du er helt sikker på at det er trygt.
   
 • Den enkelte er ansvarlig for bruken når andre gis tilgang til kommunens nettverk. Dette gjelder både når bærbare PC'er kobles opp mot vårt nettverk og når andre får tilgang til en av kommunens PC'er.
   
 • Ved mistanke om datavirus eller lignende skal IKT brukerstøtte kontaktes umiddelbart.
   
 • Generell informasjon til flere i Lunner kommune skal på Intranett, ikke på e-post.
   

Versjon 2  30.09.2014  CALA