Vifter, kabler, belysning og annet utstyr i taket på E16 Røstetunnelen (bildet) og rv. 4 Gruatunnelen er gammelt og må skiftes ut.

E16 Røstetunnelen blir raskere ferdig - åpner 8. februar

Arbeidet med å skifte ut utstyr i E16 Røstetunnelen har gått raskt, og Statens vegvesen tar sikte på å åpne tunnelen den 8. februar. Da vil entreprenøren sette i gang med å skifte vifter og annet utstyr i taket i rv. 4 Gruatunnelen, som blir stengt i ca. fire uker fra fredag 8. februar.


Røstetunnelen ble stengt 2. januar i forbindelse med at Statens vegvesen skifter ut ventilasjonssystemer, belysning og annet nødvendig utstyr som hadde oppnådd maksimal levetid. Arbeidet var beregnet å vare til ca. 20. februar.

- Prosjektet har ikke støtt på uventede problemer eller komplikasjoner i tunnelen, og vi kan derfor sette på trafikken igjen fredag 8. februar. Samme dag vil entreprenøren begynne å arbeide i rv. 4 Gruatunnelen, sier prosjektleder Anders Sveen. – Det at fagfolkene kan starte på neste tunnel umiddelbart, er effektivt og kostnadsbesparende. Den totale anleggsperioden for begge tunnelene blir kortere, og befolkningen langs omkjøringsvegen får dermed færre dager med stor trafikk gjennom nærområdet sitt.

Rv. 4 Gruatunnelen vil være stengt på grunn av omfattende vedlikehold fra 8. februar til ca. 8. mars. Omkjøring blir også i denne perioden på fv. 16 om Grua for alle kjøretøy unntatt modulvogntog og kjøretøy som er høyere enn 3,80 meter. De som ikke kommer fram på fv. 16, må kjøre E16 Roa-Gardermoen-Oslo, eller E16 Roa-Jevnaker-Sandvika.

- Det er viktig at de som kjører vogntog som er for høye eller for lange til å komme gjennom jernbaneundergangen på Grua, overholder gjennomkjøringsforbudet, sier Anders Sveen.  

– Mens Røstetunnelen har vært stengt, har vi hatt problemer med at store biler har prøvd å komme gjennom undergangen, og har kjørt seg fast eller måttet snu. Dette kan være farlig, og det skaper unødig kø.