På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i 4 uker fra 28 februar.  Listen legges ut på kommunens hjemmeside og rådhuset.

Klagefristen er 6 uker fra lista blir lagt ut.  Det kan klages på eiendomsskattevedtaket hvert år, såfremt det ikke er klaget med samme begrunnelse tidligere år.

Frist for å klage på eiendomsskattetaksten er 11. april 2019.

Søketips (på PC): Trykk ctrl+f og skriv deretter inn søkeordet

Klagemulighet

Eventuell klage sendes skriftlig innen 11. april 2019.

Postadresse: Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa

epost: post@lunner.kommune.no

Les mer om eiendomsskatt her