Nyhetsoversikt

Covid-19 test

Koronastatus i Lunner

En tydelig smitteøkning

I Lunner er det en økende smittesituasjon av covid-19 med 21 nye smittetilfeller sist uke. 8 av tilfellene knyttes til en samling som fant sted i kommunen, og er et mindre smitteutbrudd. 


- I løpet av helgen har det kommet mange nye positive svar på hurtigtester. Dette er i stor grad knyttet til en samling i en menighet, hvor det var samlet deltagere fra flere kommuner. 8 av de smittede hører hjemme i Lunner, og totalt 13 er smittet etter samlingen, forteller kommuneoverlege Bjarne Oure.

Smittesporingsteamet i Lunner har ringt til alle deltagerne, og det er her høy snittalder på mange av deltagerne. De aller fleste er fullvaksinerte med to doser, men også noen uvaksinerte.

- Selv om vi nå har et mindre utbrudd i kommunen, så er mye av smitten knyttet til samme gruppe, som gjør at situasjonen er oversiktlig, sier Oure.

 

Vurderer lokale tiltak

Sist uke har det vært smittetilfeller ved Harestua barneskole og Harestua ungdomsskole, samt Kalvsjø barnehage. Det har da blitt delt ut hurtigtester til elevene på berørte trinn.

- Vi har så langt ikke avdekket utbrudd på skolene i forbindelse med de gjennomførte selvtester, forteller Oure.

Totalt blant de positive som har blitt fulgt opp uke 45 er 4 uvaksinerte, 2 delvaksinerte og 15 fullvaksinerte.

Gran og Ringerike har innført lokale anbefalinger, og i Lunner følger man nøye med på situasjonen, både lokalt og regionalt. 

- Det vurderes per nå vi bør vurdere lokale forsterket anbefaling mot befolkningen, dette må ses i sammenheng med tiltak i regionen generelt. Det er innkalt til møte ved statsforvalteren senere i dag, hvor vi får mer info om dette, forteller Oure.

 

1000 hurtigtester

Den siste tiden har det blitt delt ut gratis koronatester både på vaksinasjonslokalene våre på Harestua og i servicetorget på Lunner rådhus. Mange har benyttet seg av tilbudet, og rundt 1000 hurtigtester har blitt delt ut i løpet av en uke.

- Har man symptomer på korona, så er det viktig å teste seg og om man er syk, så må man holde seg hjemme og ta en test. Med antallet vi har delt ut tyder det på at befolkningen har fulgt dette rådet, sier kommuneoverlegen.