SFO

Forslag om nytt system fra 1.8.2019

Endring av prissystem i SFO


I forbindelse med opptak til nytt SFO-år der nye vedtekter gjelder fra 1.8.2019 informeres det om at det foreslås å gjøre endringer i prissystemet for SFO i Lunner. Dagens system er et svært detaljert og uoversiktig system basert på oppholdstid pr 15 min. Det nye systemet vil legge opp til at det kun opereres med hele morgen- og ettermiddagstilbud og heldagstilbud. De nye vedtektene innfører en økt veiledende bemanningsnorm i SFO. Dette medfører noe økte utgifter som gjør at prisene på SFO vil øke for de fleste. Dette vil slå noe ulikt ut i forhold til hva slags tilbud en har kjøpt tidligere. Vedlagt ligger ytterligere informasjon om forslag til nytt system og nye priser. Saken skal behandles i formannskapet 21. mars og kommunestyret 4. april. Tilbakemeldinger på saken kan gis til den enkelte SFO-ordning. Søknadsfrist for nytt SFO-år er 12. april. For ytterligere informasjon klikk her PDF document ODT document .