Boliger på Hadeland

Grønne uker på Hadeland i oktober og november

Gratis energirådgivningstjenester

Kommunene Lunner, Gran og Jevnaker gjennomfører i uke 43 og 44 (19.oktober – 1. november) en energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere husholdningene til å redusere energibruken i egen bolig gjennom bruk av Energiportalen (på nett), tilbud om hjemmebesøk av energirådgiver og rådgivning på telefon og epost.  

Les mer..

Energirådgivning

Lunner kommune jobber aktivt for å bedre miljøet. Derfor tilbyr vi deg som innbygger energirådgivning og energianalyse av din bolig. Gjør du boligen din mer energieffektiv, sparer du både penger og miljøet. Det ønsker vi å hjelpe deg med.

Les mer..