Nyhetsoversikt

Kommuneoverlege Bjarne Oure

Er du på en liste uten fastlege?

Meldingssystemet via helsenorge.no fungerer ikke hvis du står på en liste uten fastlege. Ta kontakt med legekontoret du tilhører for å få hjelp til de tjenestene som helsenorge.no tilbyr.


Tekniske utfordringer

I Lunner kommune er det totalt ni fastlegehjemler. To av disse betjenes per i dag av vikarer. I det tekniske systemet for tjenester via helsenorge.no lar det seg ikke gjøre å legge inn vikarer. Derfor vil noen innbyggere dessverre oppleve at de tjenestene de vanligvis bruker helsenorge.no til, som for eksempel å bestille legetime eller fornye resepter, ikke virker.

- Vi har vært i kontakt med helsenorge.no om dette, men det er ikke mulig å endre det tekniske systemet her. Men ring legekontoret du hører til. De vil hjelpe deg, sier kommuneoverlege Bjarne Oure.

Ingen står uten lege

Oure understreker at de to vakante hjemlene er betjent med vikarer. Det er altså ikke slik at noen står uten lege.

- Kommunen er godt i gang med å tilsette i de to vakante fastlegehjemlene, og vi håper å få to fastleger på plass om ikke alt for lenge, forteller Oure.

I likhet med mange andre kommuner, har Lunner de siste årene opplevd at det er vanskelig å få søkere til private fastlegehjemler. I henhold til vedtatte plan for legetjenester for Lunner kommune, er det nå ansatt to fastleger i kommunale stillinger.