Lunby

Færre plasser ved Lunby asylmottak fra 1. september

Lunby asylmottak reduseres fra maksimalt 40 til 25 plasser fra 1. september, dette som en følge av at det kommer færre asylsøkere til landet.


Driftsavtalen ved Lunby utløper 14.oktober 2016. UDI har imidlertid varslet at de ønsker å benytte seg av opsjonen og forlenge kontrakten på Lunby til 14. oktober 2019. Lunby har også fått forespørsel om de kan tenke seg at UDI benytter Lunner EMA som et jentemottak. Det er mulig det vil bli noen gutter, men det vil bli flere jenter enn på et vanlig EMA mottak. Dette er Lunby positive til, og har takket ja til dette.