Kalksjø på Hadeland

Flere kalksjøer på Hadeland er i dårlig tilstand. Nå inviterer vi til infomøte

Landbrukskontoret for Hadeland tok vannprøver i 32 kalksjøer på Hadeland sommeren 2018. Resultatene viser at det står fårlig til med mange av vassdragene. Hvordan kan vi gjøre de bedre? Kom på infomøte 3. september for å få vite mer.


Landbrukskontoret for Hadeland og Fylkesmannen i Innlandet inviterer til åpent møte tirsdag 3. september klokka 19.00. 

Det er ingen påmelding, alle interesserte kan delta. Møtet holdes på Gran rådhus, på Jaren, i møterom Granavollen (kommuenstyresalen). 


Presenterer resultatene

Resultatene fra vannprøvene som ble tatt sommeren 2018 blir presenter i møtet. De er tidligere publisert i Faun rapport R017-2019 Overvåking av kalkrike vannforekomster på Hadeland i Oppland fylke. Rapporten er skrevet av Trond Stabell. 

Stabell kommer til Gran rådhus 3. september for å snakke om resultatene i rapporten. 

I tillegg vil landbruksforvaltninga fortelle om de tiltakene som er gjort så langt, og tiltak som de jobber med for å forbedre tilstanden i kalksjøene.