Flisfyringsanlegg bilde

Flisfyringsanlegget i Harestua sentrum - dispensasjonshøring for plassering i Maxbo-bygget


Nye Harestua sentrum inkludert Lunner helse- og omsorgssenter planlegges varmet opp med fornybar og kortreist skogsflis fra skogene på Hadeland. Dagens bioenergianlegg som varmer opp skolen, omsorgsboligene, barnehagene, Arenaen og blokkene i Saglunden søkes byttet ut med et nytt og større anlegg med betydelig forbedret renseevne, mer sentralt plassert i nytt sentrum.

Saken er sendt på høring til nabolag og myndigheter med høringsfrist 2. desember.

Søknaden finner du her:

Høringsbrev     Spredningsberegning    Fylkesmannens melding etter forurensningsforskriften