Folkehelse

Folkehelsepris i Hedmark og Oppland

For første gang skal Hedmark og Oppland dele ut en folkehelsepris i hvert av de to fylkene. Bli med å hedre ildsjeler som fremmer folkehelsen i ditt nærmiljø. Frist for innsendelse av forslag med begrunnelse er 29. september 2019 til hedop@nasjonalforeningen.no  


Nasjonalforeningen for folkehelsen har opprettet en folkehelsepris som skal deles ut i hvert fylke. Prisen ble opprettet i 2018, men deles ut for første gang i Hedmark og Oppland i 2019.

Prisen deles ut på en stor Frivillighetskonferanse i Hamar Teater 5. desember. Dette er en felles konferanse for Hedmark og Oppland, og Nasjonalforeningen for folkehelsen vil påskjønne vinnerne med et kunstverk.

I tillegg vil Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune, som også jobber målrettet med fokus på folkehelse, påskjønne prisvinner med en pengegave. 


Kriterier for folkehelseprisen

Prisen skal gis til noen som 

  • bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet.
  • bidrar til gode nærmiljøer.
  • bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap.
  • skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner.
  • har hatt stor betydning for folkehelse og sosial forhold i nærmiljøet.

"Noen" kan være enkeltpersoner, grupper, et lokallag, et kommunalt folkehelseteam m.m. Å innha et verv i en forening eller en stilling som folkehelsekoordinater er ikke en god nok begrunnelse for å få prisen. Begrunnelsen må bygge på hva som er utrettet, hva vedkommende eller gruppa har fått til, kanskje utover det forventede.

Slik kan din kandidat få Frivillighetsprisen for Oppland 2019

Et godt begrunnet forslag på den / de du mener bør få prisen sendes til:

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Fylkeskontoret for Hedmark og Oppland
Kornsilovegen 54
2316 Hamar

eller hedop@nasjonalforeningen.no